اغلب بیمارانی که به مطب مراجعه می نمایند، از نارحتی هایی از جمله: درد سینه، تپش قلب، فشار خون بالا، احساس سنگینی قفسه سینه و غیره شکایت دارند. بنابراین در بدو ورود از این بیماران نوار قلب گرفته می شود تا پزشک پس از معاینه و به کمک نوار قلب، در صورت نیاز سایر اقدامات تشخیصی از جمله اکو را تجویز نماید.

مشکلاتی مانند: پرولاپس دریچه میترال، اختلالات ساختاری دریچه ای ( مانند نارسایی میترال و آئورت) و همچنین نارسایی قلب از طریق اکو قابل شناسایی هستند.

پزشک ممکن است نیازمند استفاده از روش های دقیق تر جهت ارزیابی قلب باشد، که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف: اسکن قلب

ب: استرس اکو

ج: CT آنژیو